Maandelijks archief: juli 2021

Een onverantwoord kasteelbesluit

Ik twijfel. Een mening over het kasteelproces, dat is voor mij altijd een gevaarlijke. Omdat ik adviseur was van een projectontwikkelaar die het eerder probeerde, worden mijn woorden misschien anders geïnterpreteerd. Maar ik ben ook gewoon een burger van Gemert-Bakel die enige betrokkenheid bij het Gemerts kasteel niet ontzegd kan worden. En die betrokkenheid ontlokt mij nu een kritische blik op het proces. Kritiek, die me hopelijk zakelijk niet duur komt te staan in de vorm van tegenwerking bij mijn projecten. Rancuneus zou ik dit gemeentebestuur echter niet willen noemen dus dat zal wel loslopen. Afijn, de balans valt voor de lezer van dit blog positief uit: bij deze een mening. 

Besluit versus werkelijkheid

Wie donderdag de bespreking van de kasteelplannen in de gemeenteraad heeft gezien, kan eigenlijk maar één conclusie trekken: ons gemeentebestuur staat – als het gaat om het kasteel – los van de werkelijkheid en heeft dientengevolge een onverantwoord besluit genomen. 

Vanwaar deze conclusie? Ik zal het onderbouwen. De raad bewandelde de geijkte paden: het CDA irriteerde zich aan kritische vragen omdat Gemert gewoon blij moet zijn met een ontwikkelaar die zijn nek uitsteekt. De kleinere partijen vonden dat die ontwikkelaar de noodzaak van meer woningbouw eerst maar eens moet aantonen voordat zij ja zeggen. Ze kregen natuurlijk geen poot aan de grond. Het collegevoorstel haalde het en de meerderheid zal tevreden zijn met dit besluit: “De ontwikkelaar kan nu door met zijn plan.” 

Maar de wérkelijkheid is dat de problemen zich al op voorhand laten uittekenen. Neem het parkeren. Parkeren op de landerijen, wat het plan is, wordt door de provincie in een stevige brief resoluut terzijde geschoven. Onder de gracht wordt een hels technisch en kostbaar karwei. Voor andere oplossingen zijn andere grondeigenaren nodig. In de tijd die het kost om deze puzzel te leggen, hebben de kopers van de miljoenenappartementen niet de eigen overdekte parkeerplaats die hen beloofd is. Recept voor teleurstellingen.

Neem ook het bomencarré. Wat de ontwikkelaar wil (39 woningen) past daar gewoon helemaal niet op volgens de kaders van de raad. En de provincie wijst überhaupt woningbouw op deze plek onomwonden af. Tel uit je verlies.

De gemeenteraad zal zichzelf best stoer vinden nu. En een grote meerderheid van de Gemertse bevolking zal zich scharen achter de CDA-lijn: vooruit met de geit. Maar er is maar één belanghebbende of één groep van mensen nodig die met goede argumenten het plan kan laten sneuvelen. Hard roepen dat je het allemaal maar moet geloven, werkt dan echt niet. Er staan nu gewoon onderbouwde adviezen op papier, die keihard contrasteren met het besluit van de raad. Dat wordt een ondoenlijke klus in de rechtbanken.

Regie en verantwoordelijkheid

De wethouder zei: “De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor een goed plan en dan is het aan de provincie om te toetsen of aan haar advies wordt voldaan.” Het gemeentebestuur plaatst zich bewust buiten de regie. Nu al is duidelijk dat het gewenste programma, de kaders en de randvoorwaarden vanuit andere instanties niet kúnnen matchen, maar de raad laat het oplossen van de problemen over aan de anderen in dit cruciale, met niets in Gemert-Bakel te vergelijken project. 

Ons gemeentebestuur zou haar verantwoordelijkheid moeten pakken en publieke waarden en private wensen in een open planproces naast elkaar moeten leggen. Op zoek naar gezamenlijkheid, de grootst mogelijke meerderheid in de politiek en draagvlak in de (brede) omgeving. Want als je dat straks kunt aanbieden aan de Raad van State, speelt dat nadrukkelijk ten goede mee.

‘Gelukkig’ (merk de aanhalingstekens op voor de cynische ondertoon) heeft de meerderheid van de raad donderdag ook meteen uitgesproken een financiële bijdrage aan de ontwikkelaar geen probleem te vinden. Nou, dat is in ieder geval een ontsnappingsroute als alles mislukt. Is dat bedrag dan ter grootte van de gemiste opbrengst van die 39 woningen in het carré, of de gemiste opbrengsten in De Haag? Geen man die het nog weet, maar dat de portemonnee getrokken wordt staat wel vast nu, zolang de samenstelling van de coalitie niet verandert.

Goed voor de burgers lijkt het me allemaal niet. Dit gaat nog jaren en jaren duren. En dat vind ik gewoon onverantwoord.