De angst voor onderzoeken

OnderzoekenBij de voorbereiding van ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen) komt het vroeg of laat voorbij: al die onderzoeken die je moet uitvoeren. Archeologie, bodem, water, natuurwaarden, noem maar op. Voor de initiatiefnemer vaak volstrekt overbodige en vooral ook dure ballast, voor de ambtenaar noodzakelijke houvast om een plan te kunnen beoordelen op al zijn aspecten. Een uitvloeisel van alle regels die we in Nederland hebben ingebouwd. Is er aan te ontkomen?

Nee helaas, het hoort erbij en het kost geld. Daar moet iedereen maar gewoon aan wennen, en als je het maar blijft uitleggen dan gebeurt dat ook. Maar we kunnen het wel iets prettiger maken voor elkaar. Het begint nu vaak met angst, angst voor hoge kosten, angst voor onverwachte uitkomsten. Die wordt soms ook wel gevoed door medewerkers van de gemeente, die bij aanvang van een project een hele riedel over de initiatiefnemer uitstorten: denk eraan, je moet wel allerlei onderzoeken doen, zoals … en dan volgt het bekende rijtje. Ai ai, belemmeringen. Ai ai, kosten.

Er zijn er gelukkig bij die de pijn ook al meteen weten te verzachten, en dat is prettig. Zij wijzen je op een eerder onderzoek dat gebruikt kan worden, of op algemeen beleid waardoor nader onderzoek waarschijnlijk niet hoeft te gebeuren. Het is ook raadzaam als initiatiefnemer of adviseur om daarbij te beginnen, en vooral ook om daarover overleg te hebben met je contactpersoon binnen de gemeente. Voordat je allerlei onderzoeksbureaus in de arm gaat nemen en (te) veel kosten gaat maken.

Het is vooral een zegen als er algemeen beleid beschikbaar is. Onderzoek naar de luchtkwaliteit hoeft niet als het maar om een paar woningen gaat, in het archeologiebeleid zijn vaak grenswaarden opgenomen voor het wel of niet uitvoeren van archeologisch onderzoek, enzovoort. Dat scheelt een slok op een borrel.  Met knippen en plakken kom je vaak een heel eind.

Goed kijken naar wat er al is, daar kun je veel geld mee besparen.

Geef een reactie